สำรวจพบโซเชียลมีเดียช่วยเพิ่ม Lead ในการทำธุรกิจได้มากว่าช่องทางอื่นถึง 2 เท่าตัว (Infographic)

How Social Media Influence Businesses [Infographic]
How Social Media Influence Businesses [Infographic]
ปัจจุบันโซเชียลมีเดียเรียกได้ว่าเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในหลากหลายวงการ แต่แวดวงที่ดูเหมือนว่าจะได้รับอิทธิพลสูงสุดก็คือ แวดวงธุรกิจและการตลาด ซึ่งในวันนี้เรามี Infographic เพื่อสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลอย่างไรบ้างในการทำธุรกิจ อีกทั้งยังมีพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้งานโซเชียลมีเดียในปัจจุบันมานำเสนอให้ติดตามชมด้วยเช่นกัน

เว็บไซต์ Gu-Gulf.com รายงานว่า กลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันหมดเวลาไปกันการใช้งานโซเชียลมีเดียคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 27% ของเวลาในการใช้งานออนไลน์ทั้งหมด และโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ Twitter ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้งานสูงสุดอันดับแรกๆอยู่ในเวลานี้ ก็พบว่ามีผู้ใช้งานออนไลน์ที่มีแอคเคาท์ Facebook เป็นของตัวเองคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 85% และ Twitter 49%

พฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของผู้บริโภคนอกจากจะใช้เพื่อสื่อสารทั่วไปแล้ว ผู้บริโภคจำนวนกว่า 74% ยังใช้โซเชียลมีเดียเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลก่อนเพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้า รวมถึงอีก 71% ของผู้บริโภคยังมีแนวโน้มการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเมื่อมีการอ้างอิงถึงโซเชียลมีเดีย นอกจากการโพสต์ข้อความและรูปภาพจากกลุ่มเพื่อนบนโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดใจซื้อสินค้ามากถึง 81% ของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน

ส่วนในด้านการทำธุรกิจและการตลาดก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากโซเชียลมีเดียอย่างชัดเจน โดยโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยเพิ่ม Lead ได้มากกว่าช่องทางอื่นเช่น การจัดงานแสดงสินค้า (Trade Show), Telemarketing, Direct Mail และ PPC (Pay Per Click) ถึง 2 เท่าตัว รวมถึง Conversion Rate บนโซเชียลมีเดียยังมีจำนวนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของ Conversion Rate ทั่วไปถึง 13%

สำหรับแนวโน้มการใช้งานโซเชียลมีเดียของกลุ่มนักการตลาดปัจจุบันพบว่า นักการตลาดส่วนใหญ่ยังคงให้ความเชื่อมั่นถึงประสิทธิภาพของการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมากกว่า 50% นักการตลาดเห็นว่า โซเชียลมีเดียยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มยอดขายในการทำธุรกิจ ซึ่งในปีนี้ (2013) กลุ่มธุรกิจมีการใช้งานโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook เป็นช่องทางในค้นหาลูกค้าหน้าใหม่คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 53% รวมถึงมีการใช้งาน Linkedin 43% และ Twitter 36%

และหากแบ่งตามธุรกิจแต่ละประเภทจะพบว่าธุรกิจส่วนใหญ่ต่างมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้งานโซเชียลมีเดียทั้งสิ้น โดยประเภทของธุรกิจที่มีจำนวนลูกค้ามาจากการใช้งาน Facebook สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ธุรกิจสินค้าบริโภค (ปลีก-ส่ง) 73% ส่วนโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นอย่าง Linkedin และ Twitter ก็พบว่า ธุรกิจเกี่ยวกับการตลาด เป็นธุรกิจที่มีจำนวนลูกค้ามาจากการใช้งาน Linkedin สูงสุด ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ 58% ในขณะที่ธุรกิจมีจำนวนลูกค้าผ่านทาง Twitter สูงสุด คือ ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี (Hardware) โดยมีจำนวนอยู่ที่ 50%

เป้าหมายหลักในการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการทำการตลาดประกอบด้วย การโปรโมตแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น (89%), เพิ่ม Traffic (75%), ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลาย (69%), สร้างกลุ่มลูกค้าที่ความภักดีต่อแบรนด์ (65%) เพิ่ม Lead (61%) รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการทำการตลาด (47%) และเพิ่มยอดขาย (43%)

How Social Media Infuence Business
How Social Media Infuence Business

ที่มา: ThumbsUp.in.th
Images: Go-Gulf.com