เจาะลึก 4 แกนหลักของการทำ Mobile Marketing

Mobile Marketing
Mobile Marketing
ในขณะที่นักวิเคราะห์ประเมินว่า Mobile Marketing ทั่วโลกจะทะลุ 22,000 พันล้านเหรียญสหรัฐในปึ 2016 นักการตลาดทั่วโลกจึงควรเรียนรู้ 4 แกนหลักในการทำ Mobile Marketing เหล่านี้ให้ดี ทั้งพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้อุปกรณ์โมบาย, พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอุปกรณ์โมบาย, พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์โมบายในร้านค้า และแกนสุดท้ายคือการประยุกต์อุปกรณ์โมบายให้เข้ากับโลกการตลาด

เว็บไซต์ Position2.com แบ่งผลการสำรวจข้อมูลออกมาเป็น 4 ส่วนตาม 4 แกนเหล่านี้

แกนที่ 1 “พฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่” การสำรวจพบว่าปัจจุบันผู้บริโภคในยุคใหม่หันมามาใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อช่วยในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ซึ่งการใช้งานที่ดูโดดเด่นมากเป็นพิเศษคือ “การเสิร์ชหาข้อมูลและโซเชียลมีเดีย” ผลการสำรวจพบว่า ชาวอเมริกันกว่า 53% ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเสิร์ชหาข้อมูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และกว่า 95% ของผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือทั้งหมดเป็นการข้อมูลแบบ Local Search

ส่วนการใช้งานโซเชียลมีเดียก็ไม่น้อยหน้า พบว่ามีการใช้งาน Facebook ผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ชนิดต่างๆมากถึง 30% ของผู้ใช้งาน Facebook รวมถึงการใช้งาน Twitter บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ก็คิดเป็นสัดส่วนถึง 50% ของการใช้งาน Twitter ทั้งหมด

แกนที่ 2 หรืออิทธิพลของอุปกรณ์โมบายต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค อย่างที่รู้กันดีว่าเวลานี้การเสิร์ชหาข้อมูลกลายเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งผลจากการเสิร์ชข้อมูลนี้เองพบว่าเป็นส่วนสำคัญที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผลการสำรวจพบว่าผลจากการเสิร์ชหาข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่จบลงที่การซื้อสินค้าหรือเข้าไปที่ร้านค้าถึง 90% ของการเสิร์ชหาข้อมูลทั้งหมด รวมถึงยอดขายยอดขายสินค้าของร้านค้าปลีกออนไลน์ในปีนี้ (2013) มาจากการซื้อสินค้าผ่านอุปกรณ์เคลื่อนมากกว่าครึ่งหนึ่ง (52%) เลยทีเดียว

แกนที่ 3 คือพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในร้านค้า ด้วยจุดเด่นของการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สะดวกรวดเร็ว และใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการค้นหาข้อมูลโดยเฉพาะขณะอยู่ในร้านเพิ่มมากขึ้น การค้นหาส่วนใหญ่กว่า 63% พบว่าเป็นการเปรียบเทียบราคาสินค้ากับแบรนด์อื่น

แกนที่ 4 คือทิศทางการตลาดผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั่วโลก ถึงแม้ปัจจุบันจะมีบทความจำนวนมากที่แสดงถึงความสำคัญของการใช้งานโทรศัพท์มือถือมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัจจุบันกลับมีธุรกิจที่มีเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Site) เพียง 27% เท่านั้น รวมถึงยังมีอีกเพียงแค่ 25% ของธุรกิจที่มีกลยุทธ์การตลาดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

สิ่งสำคัญที่ธุรกิจต้องให้ความเอาใจใส่และปรับปรุงมากยิ่งขึ้นในเวลานี้ คือ การออกแบบเว็บไซต์ ให้รองรับกับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอนี้เป็นสถิติที่เกิดขึ้นจริงบนการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน เชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และเป็นตัวช่วยให้การตัดสินใจในการลงทุนเพื่อทำธุรกิจผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น

ที่มา : Thumbsup.in.th, position2.com